Du er her: AU » Uddannelse » Kursuskatalog

Autismespektrumforstyrrelser

ECTS: 15

Periode: Forårssemester 2012

Niveau: Kandidat

Semesterplacering:

Deltagerbegrænsning:

Undervisningssprog: Dansk

Sted: Aarhus

Primær uddannelse: Kandidatuddannelsen i psykologi

Relaterede uddannelser (vis alle):

Institut: Psykologisk Institut

Kursustype: Ordinær

STADS UVA kode: 441112U026

Kvalifikationsbeskrivelse

Teoretisk seminar: Klinisk psykologi

Indhold

 

For bare 20-30 år siden blev autisme anset for at være en sjælden lidelse, men i dag regner man med, at omtrent 1 ud af 100 har en autismespektrumforstyrrelse (ASF). Gruppen af mennesker med ASF er overordentlig heterogen og spænder fra personer, der er svært retarderede og fuldstændig sprogløse, til personer, der kan tage del i stort set alle sider af et almindeligt liv, og som for nogens vedkommende oven i købet foretrækker at se deres afvigelser som en særlig force eller kognitiv stil.

 

Formålet med dette seminar er at opnå en bred psykologisk forståelse af ASF og af de meget forskellige mennesker, der har ASF. Vi vil starte med at dykke ned i den tilgængelige viden om forstyrrelsernes epidemiologi (forekomst, kønsforskelle og andre forskelle i udbredelse) og bl.a. prøve at finde svar på, hvorfor der i dag diagnosticeres så mange flere børn med ASF end tidligere.

 

Vi vil herefter se nærmere på genetikken og neurologien bag ASF samt fordybe os i de psykologiske afvigelser, der kendetegner ASF, bl.a. socialt, kommunikativt, følelsesmæssigt, kognitivt og sansemæssigt. På baggrund af denne viden bliver vi i stand til kritisk at vurdere de centrale teorier om de mulige årsager til ASF.

 

Til slut vil vi bruge tid på at sætte os grundigt ind i de forskellige behandlingsformer (ABA, TEACCH, musikterapi mm.), og i den forbindelse vil vi – i mindre grupper – tage ud på besøg i forskellige dagtilbud for børn og unge med ASF.

 

AULAkode: PSYF12CBR

Underviser

Cecilia Brynskov

Timer - Uge - Periode

Mandag 9-12, lok. 239/1481

Undervisningsstart 6. februar 2012

Faglige forudsætninger

Undervisningsformer

Holdundervisning

Kommentarer til undervisningsform

Eksamensoplysninger

Litteratur

Vores grundbog er: Fein, D.A. (2011). The neuropsychology of Autism, Oxford University Press. Grundbogen vil blive suppleret af artikler.

Pensum

Studieordninger

Forudsætningsaktivitet

Semesterplacering

Deltagerbegrænsning

Øvrige oplysninger


Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.02.2016